Blackjack strategi – enkel

Dette er en svært enkel strategi for de som ikke gidder å lære seg tabeller. Det forhindrer ikke at den er effektiv, med standardregler, så har den krympet husets avanse ned til under 1%, det er svært bra i forhold til fks. dersom du spiller på samme måte som dealer, noe som gir huset en avanse på 5,5%.

For en mer komplett oversikt over hva som påvirker dine odds, se artikkelen blackjack odds – forskjellige regler.

————— Enkel strategi —————
1: Stå på hard 12-16 mot dealers 2-6
2: Doble på 10 og 11, mot dealers 2-9
3: Alltid splitte 8,9 og Ess
4: Alltid stå på soft 18 og høyere
5: Alltid stå på hard 17 og høyere

5 regler, følg de og dersom ingen av de dekker situasjonen, så tar du kort, ingen dobling eller splitting utover det som står her.

Blackjack strategi – enkel

Kjøp aldri forsikring – spill aldri på sidebets. Følger du disse enkle reglene, så er du allerede godt på vei og har redusert husets avanse betydelig.

Lykke til.