Blackjack telling av kort Hi-Lo metoden

 Dette er en av de eldste og mest effektive metodene for å telle kort i blackjack. Metoden virker uavhengig av hvor mange kortstokker som benyttes, men husk å ta høyde for de forskjellige verdiene (nederste tabell)

Det som viktig å vite FØR man teller kort, er at mange 10er kort og ess i kortstokken er en fordel for spilleren. Det gir større sjanse for blackjack og det gir større sjanse for at dealer skal ryke. Det er sant at det gir dealer større sjanse for blackjack også, men dealer vinner kun innsatsen din om han får blackjack, du vinner 3:2 Du har også mulighet til å stoppe før 17, det har ikke dealer.

Hensikten med å telle kort, er å vinne mer på de hendene man vinner og tape mindre på de hendene man taper. Man vil uansett ikke greie å vinne mer enn marginalt flere hender med å telle kort. Man vil fortsatt tape fler hender enn man vinner, det er derfor den nederste tabellen viser når man bør satse mer og når man bør satse mindre.

Marginene man får ved å telle, er små, maksimalt opp til 1%, så man må være forberedt på større svingninger og bør ha en større bankroll enn om man spiller med flate bets. (normalt har man minst 40 x innsatsen, her bør man ha 100 x innsatsen)

Blackjack telling av kort Hi-Lo metoden

Det tradisjonelle hi-Lo systemet fungerer på følgende måte:

  • For hver 2, 3, 4, 5 og 6 som kommer på bordet, legger du til 1
  • For hver 10, J, Q, K og ess som kommer på bordet, trekker du fra 1.
  • 7, 8 og 9 ignorerer du.
  • Det er altså 20 negative og 20 positive kort i en kortstokk, når spillet begynner, vil du begynne på 0.

Når du summerer, gjennom hele spillet, verdien av de kortene som skal regnes med, vil du før hver runde ha et tall som er positivt eller negativt.

Dette kalles løpende verdi.

Eksempel:
Spiller en: A-9
Spiller 2: 2-2-10
Spiller 3: 7-4-6
Spiller 4: 10-6
Dealer: 9-2-3-6
Dette gir følgende regnestykke:
Spiller 1.. -1
Spiller 2.. +1
spiller 3.. +3
Spiller 4.. +0
Dealer.. +2
Summen er altså +5Denne verdien er den du har før hver nye hånd skal deles og dersom du spiller med kun en kortstokk, er den gyldig og du spiller på den.
Dersom det er mer enn en kortstokk (som det vanligvis er) må man regne litt til.
Der må man først trekke fra antall kortsokker som er igjen unntatt den første.
Dvs. at dersom det er et spill med seks stokker og man har spilt (ca) en stokk, er det fem igjen, og man må trekke 4 fra den løpende verdien for å få riktig tall.
Om vi legger det sammen med det forrige eksemplet vårt, vil du få en verdi på:
5-4=+1

Så ved hvilken verdier skal man ta høyde for å justere innsatsen?
I tabellene under har vi benyttet enheter, dvs at 1 enhet er grunninnsatsen, det du vanligvis spiller med.
denne tabellen gjelder for blackjack med en kortstokk

Verdi……………. Enheter
0 og lavere………1
+1…………………..2
+2…………………..3
+3…………………..4
+4 og høyere……4 eller 5
Forsikring (insurance) blir et attraktivt sidebet om verdien er +2 eller mer

Dersom vi spiller med flere kortsokker, noe som er mer vanlig, ser tabellen ut som følger:
Verdi……………. Enheter
0 og lavere………1
+1…………………..1
+2…………………..2
+3…………………..4
+4 ………………….5 eller 6
+5 og høyere……7 eller 8
Forsikring (insurance) blir et attraktivt sidebet på +3 eller merEn siste advarsel med på veien, dersom du sitter ved et bord og teller kort over lengre tid, må du være forberedt på å bli bedt om å forlate bordet.Det er ikke forbudt å telle kort, men det er uønsket fra casinoet kaboo sin side og du kan få beskjed om «at du er for god»